Rakennusoikeus

Neuvomme mm. seuraavissa oikeudellisissa kysymyksissä:

  • Rakennussuunnittelusääntö,
  • Rakennussääntö,
  • Rakennussuojelu, rakentaminen ja naapurusto, luonnon –ja maisemansuojelu,
  • Ristiriidat rakennusviranomaisten kanssa rakennustoimenpiteistä ja rakennusten käyttötarkoituksesta.

Lisäksi neuvomme mm. seuraavissa oikeudellisissa kysymyksissä:

  • Urakkasopimus,
  • Sopimus arkkitehdin kanssa,
  • Sopimus rakentajan kanssa,
  • Rakentamisen laatupuutteet,
  • Vastuukysymykset huonolaatuisesta rakentamisesta,
  • Takuuoikeudelliset kysymykset.